سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 18


راهنما
دعوت دوستان

سوال 18 | ۲۳ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حد بی نهایت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر چقدر است؟
 

پاسخ

  

11

 
باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر برابر است با
 

برنده مسابقهکارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی

نفر 1 با 0:0:27
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 2 با 0:0:36
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 3 با 0:0:45
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 4 با 0:0:49
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 5 با 0:1:0
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه