سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 597


راهنما
دعوت دوستان

سوال 597 | ۲۳ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,550 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:1:5

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر چنان چه داشته باشیم  در آن صورت حاصل عددی عبارت   چه قدر است؟
 

پاسخ

  

71

                                                                        

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
7 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:21
50 بار نفر اول
170 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 4 با 0:0:37
9 بار نفر اول
154 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه