سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 603


راهنما
دعوت دوستان

سوال 603 | ۲۹ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  چهار عدد طبیعی باشند، به طوری که ، مقدار   کدام است؟ 
 

پاسخ

  

150

    y مقسوم علیه 6 و 25 است پس  .
پس  و در نتیجه  .

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:22
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

۲؟

تیم پشتیبانی پرگاس

جواب مسابقه رو در کادر مربوط به پاسخ وارد کنید. ممنون

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

25

تیم پشتیبانی پرگاس

جواب مسابقه رو در کادر مربوط به پاسخ وارد کنید. ممنون

ارسال دیدگاه