سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 107 | ۲۲ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله حسابی، جمله ی اول و جمله ی آخر و تعداد جملات  می باشد. این دنباله چند جمله ی منفی دارد؟
 

پاسخ

  

24

 
 

برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر اول (با 0:0:44)
4 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر دوم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر سوم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر چهارم (با 0:0:49)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه