سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 107


راهنما
دعوت دوستان

سوال 107 | ۲۲ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله حسابی، جمله ی اول و جمله ی آخر و تعداد جملات  می باشد. این دنباله چند جمله ی منفی دارد؟
 

پاسخ

  

24

 
 

برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 1 با 0:0:44
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 4 با 0:0:49
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه