سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 106


راهنما
دعوت دوستان

سوال 106 | ۲۱ اردیبهشت ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حدهای نامتناهی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

0

روش اول:

 
 
 
 
 
 
 
 
روش دوم:
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:37
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 2 با 0:0:45
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 3 با 0:0:54
9 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهاحمد ارش

احمد ارش

نفر 4 با 0:0:55
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه