سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 606


راهنما
دعوت دوستان

سوال 606 | ۰۱ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

2

همه ی عامل ها را می بریم زیر یک رادیکال: (با فرجه ی 4)
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 1 با 0:0:45
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 2 با 0:0:52
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 3 با 0:0:54
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه