سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 605


راهنما
دعوت دوستان

سوال 605 | ۳۱ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


ساده شده‌ی عبارت  را بدست آورید؟
 

پاسخ

  

0

 می‌دانیم که ، پس داریم:

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:49
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 2 با 0:0:55
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه