سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 608


راهنما
دعوت دوستان

سوال 608 | ۰۳ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


2 – اگر باشد، حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

-30

 وقتی می‌خواهیم عملی را روی دو یا چند تابع انجام دهیم، ابتدا مقدار هر تابع را به ازای متغیر مستقل داده شده محاسبه می‌کنیم، سپس عملیات داده شده را روی مقدارهای تابع انجام می‌دهیم.
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:29
110 بار نفر اول
252 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 2 با 0:0:43
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 3 با 0:0:45
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 4 با 0:0:47
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 5 با 0:0:48
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 6 با 0:0:52
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 7 با 0:0:57
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه