سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 109


راهنما
دعوت دوستان

سوال 109 | ۲۴ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
اکسترمم های تابع
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع در شکل مقابل رسم شده است. مجموع عددهای صحیحی که در نابرابری صدق می کنند چقدر است؟

 

پاسخ

  

-1

تابع روی بازه های اکیداً نزولی است، پس روی این بازه ها. تابع روی بازه های اکیداً صعودی است، پس روی این بازه ها. جدول زیر را در نظر بگیرید.

از روی این جدول معلوم می شود که عددهای صحیح در بازه های در نابرابری صدق می کنند. این عددها، و هستند و مجموعشان برابر است.

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:19
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 2 با 0:0:48
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 3 با 0:0:48
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 4 با 0:0:49
16 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 5 با 0:0:50
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 6 با 0:0:54
6 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 7 با 0:0:55
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه