سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 111 | ۲۶ اردیبهشت ۹۹

نام درس
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
ثبت نشده
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
ثبت نشده
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


پاسخ

  

0


برنده مسابقهحانیه ارش

حانیه ارش

نفر اول (با 0:0:3)
10 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههستی ارش

هستی ارش

نفر دوم (با 0:0:25)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر سوم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه