سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 112


راهنما
دعوت دوستان

سوال 112 | ۲۷ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموعه‌ های زیر از اعداد صحیح متوالی تشکیل شده‌اند:
که هر مجموعه شامل یک عضو بیشتر از مجموعه ‌ی قبلی است و اولین عضو هر مجموعه یک واحد از آخرین عضو مجموعه‌ ی قبلی است. فرض کنید Sn مجموع اعضای مجموعه ‌ی nام (An) باشد. آن‌گاه S21 برابر است با:                                                                                                                                 

پاسخ

  

4641

ابتدا عضوهای  را به دست می‌آوریم. سپس داریم:            آخرین عضوِ        
در نتیجه اولین عضو ، ۲۱۱ است و آخرین عضو ، برابر است با:


برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 1 با 0:0:43
2 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 2 با 0:0:48
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48

ارسال دیدگاه