سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 615


راهنما
دعوت دوستان

سوال 615 | ۱۰ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت کدام است؟              

پاسخ

  

0

   

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:24
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:1:2
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 3 با 0:1:14
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه