سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 630


راهنما
دعوت دوستان

سوال 630 | ۲۵ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,550 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


با ارقام  چند عدد 3رقمی کوچکتر از ۴۰۰ بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟
 

پاسخ

  

12

می خواهیم عدد موردنظر کوچکتر از ۴۰۰ باشد پس اولین رقم سمت چپ، نمی تواند ۴ یا ۷ یا ۹ باشد زیرا اعداد حاصل، بزرگتر از ۴۰۰ می شوند پس اولین رقم سمت چپ، فقط می تواند ۲ باشد (یعنی عدد حاصل میشه دویست و خرده ای) پس نحوه ی پر کردن خانه ها از چپ به راست و به شکل مقابل است:

۱۲ = ۳×۴×۱ = تعداد عددها    

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:28
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 2 با 0:0:45
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 3 با 0:0:52
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 4 با 0:0:54
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه