سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 641


راهنما
دعوت دوستان

سوال 641 | ۰۶ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ، مقدار  است؟
 

پاسخ

  

2

  

برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 1 با 0:0:43
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 2 با 0:0:47
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 3 با 0:0:47
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 4 با 0:0:48
6 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 5 با 0:0:50
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 6 با 0:0:52
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 7 با 0:0:53
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه