سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 643


راهنما
دعوت دوستان

سوال 643 | ۰۸ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

24

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت مقابل در کدام گزینه آمده است؟   

پاسخ

  

1برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 1 با 0:0:21
8 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
21 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
8 بار نفر اول
110 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:0:52
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 5 با 0:0:53
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 6 با 0:0:55
11 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 7 با 0:1:0
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
4 هفته پیش
0 0

میشه 81 تا رفتم بنویسم هنوز وقت داشتم گفت زمان به پایان رسید

ارسال دیدگاه