سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 643


راهنما
دعوت دوستان

سوال 643 | ۰۸ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

24

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت مقابل در کدام گزینه آمده است؟   

پاسخ

  

1برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 1 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:0:52
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 5 با 0:0:53
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 6 با 0:0:55
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 7 با 0:1:0
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

میشه 81 تا رفتم بنویسم هنوز وقت داشتم گفت زمان به پایان رسید

ارسال دیدگاه