سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 645


راهنما
دعوت دوستان

سوال 645 | ۱۰ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

23

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع اعداد صحیح منفی سه رقمی بزرگ‌تر از   کدام است؟

پاسخ

  

-119800

 اعداد صحیح منفی سه رقمی بزرگ‌تر از (500-) عبارت اند از:


برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2

ارسال دیدگاه