سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 646


راهنما
دعوت دوستان

سوال 646 | ۱۱ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل جمع تمامی اعداد چهار رقمی موجود با ارقام 1، 2، 3 و 4 کدام است؟ (با ارقام متفاوت) 

پاسخ

  

66660

                                               
در مرتبه‌ی هزارگان این 24 عدد، 6 تا 4، 6 تا 3، 6 تا 2 و 6 تا 1 قرار دارد که حاصل جمع آنها می‌شود:

و چون در مرتبه‌ی هزارگان هستیم، بنابراین:              
                                                       
به همین ترتیب بقیه‌ی ستون‌ها با هم جمع می‌شوند:


برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 4 با 0:0:56
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه