سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 648


راهنما
دعوت دوستان

سوال 648 | ۱۳ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

18

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت مقابل کدام است؟      

پاسخ

  

57

 حاصل هر جفت برابر با یکی از اعداد فردِ منفی می‌شود و عدد آخری تنها می‌ماند.

ارسال دیدگاه