سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 647


راهنما
دعوت دوستان

سوال 647 | ۱۲ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


دو تاس داریم که روی وجه‌های هر کدام اعداد 1- ، 2، 3-، 4، 5- و 6 نوشته شده است. هر دو تاس را پرتاب می‌کنیم و عددهای روی آنها را با هم جمع می‌کنیم. کدام گزینه نمی‌تواند حاصل جمع به دست آمده باشد؟

پاسخ

  

7

 با امتحان کردن گزینه‌ها مشخص می‌شود حاصل جمع هر کدام از وجوه تاس‌ها 7 نمی‌شود.


برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:22
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 5 با 0:0:44
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 6 با 0:0:52
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 7 با 0:0:55
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام ببخشید گزینه ۷ در سوال نبود

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، بررسی و اصلاح شد. ممنون

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام ببخشید خب مثلا من الان گزینه ها رو نداشتم تا جواب بدهم

تیم پشتیبانی پرگاس

اعتراض به سوال بزنید از قسمت سرگرمی‌ها تا امتیاز این قسمت به شما داده بشه.

ارسال دیدگاه