سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 647


راهنما
دعوت دوستان

سوال 647 | ۱۲ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع ریشه های معادله ی  برابر است با:
 

پاسخ

  

4

راه حل اول:

فرض می کنیم  باشد:
 
پس مجموع ریشه ها می شود:
 
راه حل دوم: فرض می کنیم  باشد:
 
مسئله را ر دو حالت  بررسی می کنیم:
 
پس مجموع ریشه ها می شود:
 

برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 1 با 0:0:39
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 2 با 0:0:44
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 3 با 0:0:48
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 5 با 0:0:49
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:0:57
104 بار نفر اول
242 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه