سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 650


راهنما
دعوت دوستان

سوال 650 | ۱۵ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموعه‌ی دارای چند زیرمجموعه شامل عضو a می‌باشد؟                         
 

پاسخ

  

8

                                                                                                 
تعداد زیرمجموعه‌های مجموعه‌ی داده شده که شامل عضو هستند.  تعداد انتخاب‌ها

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
341 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:28
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 5 با 0:1:0
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
كوثر لائی قلعه نوئی  كوثر لائی قلعه نوئی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام نتایج کی اعلام میشه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، ساعت ۲۱ و ۲۱ دقیقه.

ارسال دیدگاه