سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 657


راهنما
دعوت دوستان

سوال 657 | ۲۲ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

24

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

18

تعداد نادرست

0:0:59

میانگین زمان پاسخ دهی


دو زاویه ‌ی A و B  مکمل یکدیگرند. اگر زاویه ، شش برابر متمم باشد، زاویه‌ ی چقدر است؟
 

پاسخ

  

72

  

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
21 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
8 بار نفر اول
110 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 3 با 0:0:26
9 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 4 با 0:1:2
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 5 با 0:1:37
3 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 6 با 0:1:38
9 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه