سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 658


راهنما
دعوت دوستان

سوال 658 | ۲۳ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


دو زاویه مکمل یکدیگرند، اگر یکی از آن‌ها دیگری باشد، اندازه ‌ی زاویه‌ ی متمم زاویه‌ ی کوچک‌تر چقدر است؟
 

پاسخ

  

50

       
 

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 3 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

نفر 4 با 0:0:44
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 5 با 0:0:49
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 6 با 0:0:54
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 7 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
محمدحسین نظرزاده  محمدحسین نظرزاده
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

پاسخ ۵۰

تیم پشتیبانی پرگاس

زمان ارسال پاسخ تمام شده است.

ارسال دیدگاه