سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 683


راهنما
دعوت دوستان

سوال 683 | ۱۸ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل جمع کوچک‌ترین عدد صحیحِ منفیِ دو رقمی، با بزرگ‌ترین عددِ صحیحِ کوچک‌تر از 32-  برابر است با:

پاسخ

  

-132

کوچک‌ترین عدد صحیحِ منفیِ دو رقمی برابر 99- و بزرگ‌ترین عددِ صحیحِ کوچک‌تر از 32-  برابر 33- می باشد. بنابراین خواهیم داشت:
132-=(33-)+(99-)

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:55
127 بار نفر اول
359 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 3 با 0:0:57
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 4 با 0:1:0
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

من اصلا شرکت نکردم میگه شرکت کردی ☹️😑

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

منفی ۱۳۰

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

میشه بررسی کنید 🤨🧐🤔

تیم پشتیبانی پرگاس

بررسی شد عزیزم، دوبار روی شروع کلیک کردید.

ارسال دیدگاه