سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 682


راهنما
دعوت دوستان

سوال 682 | ۱۷ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


بین اعداد 1393- و 2014+، چند عدد صحیح وجود دارد؟

پاسخ

  

3406برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 1 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:22
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:24
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهحدیث احمدی

حدیث احمدی

نفر 4 با 0:0:33
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:24
برنده مسابقههستی مظلوم مؤخر

هستی مظلوم مؤخر

نفر 5 با 0:0:42
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 6 با 0:0:44
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 7 با 0:1:0
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
مهنیا محمدزاده موسوی  مهنیا محمدزاده موسوی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

Ok😊

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

من چه عددی زدم ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

در قسمت سرگرمی های پنل خودتون می تونید تمام جزئیات هر مسابقه رو ببینید. از اون قسمت بررسی کنید. ممنون

ارسال دیدگاه