سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 687


راهنما
دعوت دوستان

سوال 687 | ۲۲ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


پدری 38 سال دارد. 3 فرزند او 8، 10، 12 ساله اند. پس از چند سال سن پدر نصف مجموع سن فرزندانش میشود؟

پاسخ

  

46برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 1 با 0:0:29
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 2 با 0:0:40
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:53
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه