سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 125


راهنما
دعوت دوستان

سوال 125 | ۰۹ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اختلاف دو عدد طبیعی که حاصل جمع آن‌ها 24 و حاصل ضربشان بیشترین مقدار ممکن باشد کدام است؟
 

پاسخ

  

0

نکته: اگر مجموع دو مقدار، عددی ثابت باشد، حاصل ضربشان وقتی بیشترین مقدار ممکن را دارد که دو عدد با هم برابر باشند یا اختلاف آن دو، کم‌ترین ممکن باشد.


برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 1 با 0:0:46
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 2 با 0:0:49
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 3 با 0:0:49
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 4 با 0:0:54
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه