سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 126


راهنما
دعوت دوستان

سوال 126 | ۱۰ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


رقم اول از سمت چپ کوچک ترین عدد طبیعی که جمع ارقامش 2006 می شود، کدام است؟ 
 

پاسخ

  

8

تعداد ارقام کم تر باشد، رقم های بزرگ تری باید استفاده شود یعنی از 9 باید حداکثر استفاده را ببریم:   
یعنی 222 تا رقم 9 و یکی هم رقم 8 که عدد را به صورت روبه رو باید بنویسیم:                                 

برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 1 با 0:0:46
3 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه