سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 21 | ۲۶ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
11,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


هر دو دایره ی شکل زیر را با هم به چرخش در می آوریم. پس از توقف، دایره ها به چند حالت می توانند بایستند به طوری که دایره سمت چپ روی اعداد زوج و دایره ی سمت راست روی اعداد مربع کامل بایستد؟

پاسخ

  

6

 


برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر اول (با 0:0:41)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر دوم (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر سوم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر چهارم (با 0:0:44)
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر پنجم (با 0:0:51)
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه