سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 21


راهنما
دعوت دوستان

سوال 21 | ۲۶ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
11,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


هر دو دایره ی شکل زیر را با هم به چرخش در می آوریم. پس از توقف، دایره ها به چند حالت می توانند بایستند به طوری که دایره سمت چپ روی اعداد زوج و دایره ی سمت راست روی اعداد مربع کامل بایستد؟

پاسخ

  

6

 


برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 1 با 0:0:41
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 2 با 0:0:42
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 3 با 0:0:43
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 4 با 0:0:44
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 5 با 0:0:51
1 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه