سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 696


راهنما
دعوت دوستان

سوال 696 | ۰۱ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت زیر کدام است؟                        
 

پاسخ

  

5838

                  

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 1 با 0:0:57
2 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه