سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 127


راهنما
دعوت دوستان

سوال 127 | ۱۱ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
بردار و مختصات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


قرینه ی نقطه ی  نسبت به مبدأ مختصات به صورت  می باشد، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

6

 
                                                               

ارسال دیدگاه