سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 700


راهنما
دعوت دوستان

سوال 700 | ۰۵ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

46

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


جواب مشترک معادلات  کدام است؟   
 

پاسخ

  

1

فرض می کنیم r ریشه ی مشترک دو معادله باشد:
 
اگر  باشد هر دو معادله به شکل  می شوند، در این معادله  است و ریشه ندارد، پس  ریشه ی مشترک دو معادله است.

برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 1 با 0:0:43
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 2 با 0:0:44
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 3 با 0:0:47
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 4 با 0:0:49
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 5 با 0:0:51
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه