سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 128


راهنما
دعوت دوستان

سوال 128 | ۱۲ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل مقابل نمودار تابع در بازه است. مقدار کدام است؟

 

پاسخ

  

-2

ابتدا توجه کنید که چون نمودار تابع از نقطه گذشته است، پس
از طرف دیگر، چون تابع کسینوس در نزدیکی راست نقطه نزولی است، اما تابع مورد نظر در نزدیکی راست نقطه صعودی است، پس عددی منفی است. در نتیجه، چون بیشترین مقدار تابع موردنظر برابر 4 است، پس از تساوی های (1) و (2) نتیجه می شود.

برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 1 با 0:0:38
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 2 با 0:0:44
5 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 3 با 0:0:50
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 4 با 0:0:50
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 5 با 0:0:54
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه