سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 716


راهنما
دعوت دوستان

سوال 716 | ۲۱ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


در حاصل ضرب  کوچک ترین مقدار n چه قدر باشد تا حاصل ضرب به 6 تا صفر ختم شود؟ 
 

پاسخ

  

1250

از ضرب اعداد توان های 2 و 5 را خارج می کنیم:
                                                                             
پس عدد مورد نظر  یعنی 1250 است.

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
27 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:21
33 بار نفر اول
186 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:0:58
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 6 با 0:1:0
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 7 با 0:1:5
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه