سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 130


راهنما
دعوت دوستان

سوال 130 | ۱۴ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
بردار و مختصات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

11

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر O مرکز دایره و  است. اندازه ی زاویه ی  کدام است؟  

 

پاسخ

  

67.5

                
و چون  پس:                                    
از طرفی:                                                    
و در مثلث  زاویه ی خارجی است. پس:       

برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 1 با 0:0:44
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 2 با 0:0:46
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه