سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 718


راهنما
دعوت دوستان

سوال 718 | ۲۳ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر مقدار  محاسبه شود. آن گاه تعداد صفرهای سمت راست عدد حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

49

   باید تعداد عوامل 5 و 2 را حساب کنیم هر کدام کم تر باشد، تعداد صفرهای سمت راست عدد است:
                                                                                                              
تعداد عوامل 5 :  
که برابر با تعداد صفرهای سمت راست است. (چون تعداد عوامل 2 از 49 بیشتر است.)

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 2 با 0:0:44
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:1:23
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه