سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 719


راهنما
دعوت دوستان

سوال 719 | ۲۴ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

11

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:1:15

میانگین زمان پاسخ دهی


امروز جمشید و پسرش تولدشان را جشن گرفتند. حاصل ضرب سن جمشید و سن پسرش 2013 است. جمشید در چه سالی به دنیا آمده است؟ (امسال سال 2013 است.)  
 

پاسخ

  

1952

                                                                          
پس جمشید 61 سال پیش به دنیا آمده است:                                                                   

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 1 با 0:0:49
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 2 با 0:1:4
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 3 با 0:2:0
1 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
مبین رشیدی  مبین رشیدی
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

واقعا چند شبه سخته

ارسال دیدگاه