سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 719


راهنما
دعوت دوستان

سوال 719 | ۲۴ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با ارقام 8، 7، 5، 3 و 0 و بدون تکرار ارقام، چند عدد سه رقمی زوج می‌توان نوشت؟
 

پاسخ

  

21

اگر یکان 8 باشد، داریم:                                                   
اگر یگان 0 باشد، داریم:                                                       
پس  عدد می‌توان نوشت.
 

برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 1 با 0:0:43
3 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 2 با 0:0:48
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 3 با 0:0:51
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 4 با 0:0:52
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه