سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 131


راهنما
دعوت دوستان

سوال 131 | ۱۵ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی حسابی جمله‌ی اول برابر 10 و مجموع جملات پنجم و ششم برابر 11 است. جمله‌ی چهارم کدام است؟
 

پاسخ

  

7

مجموع جملات پنجم و ششم برابر است با:          
حالا سؤال گفته  و این مجموع برابر 11 است:
                                                                
پس قدرنسبت 1- و مقدار جمله‌ی چهارم برابر است با:
                                                                            

برنده مسابقههیوا فیضی

هیوا فیضی

نفر 1 با 0:0:17
6 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 2 با 0:0:20
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:32
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 4 با 0:0:45
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 5 با 0:0:46
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 6 با 0:0:48
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 7 با 0:0:50
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه