سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 132 | ۱۶ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در دنباله‌ی حسابی ، مجموع چهار جمله‌ی چهارم چه قدر از مجموع چهار جمله‌ی دوم بیشتر است؟
 

پاسخ

  

64

قدرنسبت این دنباله،  است که می‌شود، حالا به مجموع چهار جمله‌ی چهارم و دوم نگاه کنید.


اختلاف هر جفت از این جملات می‌شود . ببینید:
                                                               
بنابراین 4 تا داریم:                                                                         

برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر اول (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر دوم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر سوم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر چهارم (با 0:0:54)
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه