سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 132


راهنما
دعوت دوستان

سوال 132 | ۱۶ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در دنباله‌ی حسابی ، مجموع چهار جمله‌ی چهارم چه قدر از مجموع چهار جمله‌ی دوم بیشتر است؟
 

پاسخ

  

64

قدرنسبت این دنباله،  است که می‌شود، حالا به مجموع چهار جمله‌ی چهارم و دوم نگاه کنید.


اختلاف هر جفت از این جملات می‌شود . ببینید:
                                                               
بنابراین 4 تا داریم:                                                                         

برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 1 با 0:0:46
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 2 با 0:0:47
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 3 با 0:0:50
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 4 با 0:0:54
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه