سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 732


راهنما
دعوت دوستان

سوال 732 | ۰۷ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:52

میانگین زمان پاسخ دهی


 سارا می‌خواهد به هر کدام از دوستانش یک مداد هدیه بدهد. اگر مداد 250 ریالی بخرد 300 ریـال زیـاد می‌آورد و اگر مداد 350 ریالی بخرد 200 ریال کم می‌آورد. دوستانش چند نفرند؟
 

پاسخ

  

5


 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:37
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 2 با 0:0:51
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 3 با 0:0:54
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 4 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 5 با 0:1:0
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه