سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 733


راهنما
دعوت دوستان

سوال 733 | ۰۸ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


 لاله به دوستش گفت که سن پدرش هنگام تولد او 28 سال بوده است و حالا سن پدر سـه برابـر سـن اوست. لاله اکنون چند سال دارد؟
 

پاسخ

  

14

(سن لاله در حال حاضر) سن پدر حال حاضر  سن پدر و  سن لاله  در زمان تولد لاله
  سن لاله
 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:22
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 3 با 0:0:37
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 4 با 0:1:0
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه