سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 735


راهنما
دعوت دوستان

سوال 735 | ۱۰ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


فرض کنید اعداد 1- و 2- و 3- و 4- و 5- و 6- و 7- و 8- را در خانه‌های جدول زیر طوری قرار داده‌ایم که مجموع اعداد سطری  برابر با 22-  و مجموع اعداد ستونی  برابر 20- شده است. عددی که در گوشه این جدول نوشته می‌شود چه عددی است؟

پاسخ

  

-6

اگر مجموع اعداد سطری را با مجموع اعداد ستونی جمع کنیم، عدد x دوبار جمع می‌شود.                                                                               
 

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 1 با 0:0:21
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:0:48
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 5 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

برای من جدولی نبود

ارسال دیدگاه