سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 734


راهنما
دعوت دوستان

سوال 734 | ۰۹ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت مقابل کدام است؟                                    
   

پاسخ

  

42

                                   

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 2 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
مبین رشیدی  مبین رشیدی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

من اعتراض دارم تصویره چجوری باید بفرستمش

تیم پشتیبانی پرگاس

نیازی به ارسال عکس نیست مبین عزیز

ارسال دیدگاه