سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 737


راهنما
دعوت دوستان

سوال 737 | ۱۲ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:24

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت زیر برابر است با:                                        
 

پاسخ

  

2

                          

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:22
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 4 با 0:0:44
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمائده برزنونی

مائده برزنونی

نفر 5 با 0:0:47
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه