سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 738


راهنما
دعوت دوستان

سوال 738 | ۱۳ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


ساده شده ی عبارت زیر با رعایت ترتیب انجام عملیات کدام است؟       
 

پاسخ

  

-8برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 1 با 0:0:21
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 4 با 0:0:41
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:0:46
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 6 با 0:0:58
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه