سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 739


راهنما
دعوت دوستان

سوال 739 | ۱۴ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:20

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام گزینه حاصل عبارت روبه رو است؟                
 

پاسخ

  

17

 

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 1 با 0:0:21
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 2 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 4 با 0:0:26
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 5 با 0:0:34
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه