سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 741


راهنما
دعوت دوستان

سوال 741 | ۱۶ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


برخی اعداد طبیعی کم تر از 1000 وقتی بر 21 تقسیم می شوند، باقی مانده ی 1 می دهند. از این اعداد چه تعدادشان بر 35 نیز باقی مانده ی 1 می آورند؟
 

پاسخ

  

3

 باید ک.م.م 21 و 35 را به دست آوریم:                                        
                                                                                                          

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 1 با 0:0:21
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 5 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 6 با 0:0:45
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 7 با 0:1:0
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9

ارسال دیدگاه