سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 739


راهنما
دعوت دوستان

سوال 739 | ۱۴ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


در دنباله ی اعداد  ، نسبت جمله ی چهل و نهم به جمله ی پنجاهم کدام است؟
 

پاسخ

  

-50

جملات فرد را در نظر می گیریم:

جملات زوج را در نظر می گیریم:
 
    
 

برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 1 با 0:0:47
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 2 با 0:0:50
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه