سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 738


راهنما
دعوت دوستان

سوال 738 | ۱۳ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
بازه ها و مجموعه ها
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


با فرض  ، کدام گزینه به  تعلق دارد؟
1) 21    
2) 42    
3) 14    
4) 9
 

پاسخ

  

3

A اعداد صحیح بخش پذیر بر 7 است و B اعداد صحیح بخش پذیر بر 3 است. پس  شامل اعداد صحیحی است که بر 7 بخش پذیر هستند و بر 3 بخش پذیر نیستند. در بین گزینه ها، عدد 14 بر 7 بخش پذیر است و بر 3 بخش پذیر نیست.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:35
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:39
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 3 با 0:0:54
8 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه